Propozice Zkoušky z vodní práce – 6.7.2019 Čelákovice

propozice ZVP čelákovice 2019

Přihláška ke zkouškám loveckých psů.

Přihláška ke zkouškám loveckých psů, splňující GDPR

Přihláška pro zkoušky loveckých psů

Uzavření sekretariátu.

Z důvodu dopravní nehody jednatele je sekretariát do odvolání uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Informace pro členy:

Úhradu členského příspěvku lze odeslat na účet OMS Praha – venkov. Zprávu o odeslané platbě zašlete na myslivostpv@seznam.cz. Po připsání ČP na účet  bude úhrada zaevidována a Vám odeslána kopie průkazu člena.

Ocenění, vyznamenání a jiné lze domluvit . . . → Pokračování článku: Uzavření sekretariátu.

Propozice na ZVVZ pořádané dne 8.června 2019

Propozice-zvvz+ondřejov-2019+(5)

Zpráva z prvního jednání dozorčí rady OMS Praha – venkov

Dne 3.dubna 2019 se uskutečnilo jednání nově zvolené dozorčí rady. Předsedou dozorčí rady OMS Praha-venko, byl zvolen  JUDr. Jan Barták.  Dozorčí rada se bude scházet minimálně jednou za tři měsíce, v případě potřeby dříve.

USNESENÍ – z jednání okresního sněmu v Klokočné 30.března 2019

Zveřejňuji USNESENÍ  z jednání okresního mysliveckého sněmu dne 30.března 2019 v Klokočné.

USNESENÍ-volby 2019

Přihlášení na zkoušky pro lovecké psy pro rok 2019.

Vážení majitelé a vůdci psů, v tomto příspěvku naleznete vše potřebné pro přihlášení pejska na „Zkoušky loveckých psů „v tomto roce. Číslo účtu : 18034081/0100 , v.s. 301007, do zprávy pro příjemce uveďte jméno pejska. Vyplněnou přihlášku zašlete spolu s kopií rodokmenu psa a potvrzením o platbě poplatku za zkoušku, na elektronickou  adresu . . . → Pokračování článku: Přihlášení na zkoušky pro lovecké psy pro rok 2019.

Změna otvírací doby sekretariátu.

Ve dnech 21.ledna 2019, 28.ledna 2019 a 4.února 2019 bude sekretariát otevřen do 14.30 hod. Jednatelka je na konzultacích v ČMMJ,z.s.. Za pochopení předem děkujeme.

Členské příspěvky.

Členské příspěvky

Součástí ročního členského příspěvku je i povinné pojištění. Od 1.10.2018 je výše členského příspěvku na rok 2019 a roky následující 1.000 (650) Kč – varianta MINIMUM. Je možno si zvolit též variantu STANDARD nebo EXCLUSIVE. (Schváleno Sborem zástupců ČMMJ dne 9.6.2018.)Výňatek ze Stanov ČMMJ (§18 odst.1, písm. c): Členství v ČMMJ zaniká . . . → Pokračování článku: Členské příspěvky.

Zkoušky psů – HZ ,ZV, PZ,ZN

KK rozhodla zastavit příjem psů ke zkouškám Vloh – 27.10.2018, Honičským zkouškám- 27.-28.10.2018 a Podzimním zkouškám – 28.10.2018. Jsou přijímány přihlášky psů na zkoušky z Norování.