Členské příspěvky.

Členské příspěvky

Součástí ročního členského příspěvku je i povinné pojištění. Od 1.10.2018 je výše členského příspěvku na rok 2019 a roky následující 1.000 (650) Kč – varianta MINIMUM. Je možno si zvolit též variantu STANDARD nebo EXCLUSIVE. (Schváleno Sborem zástupců ČMMJ dne 9.6.2018.)Výňatek ze Stanov ČMMJ (§18 odst.1, písm. c): Členství v ČMMJ zaniká . . . → Pokračování článku: Členské příspěvky.

Důležité informace k GDPR !

Smernice_Ochrana_a_zpracovani_osobnich_udaju220518

Priloha_c1_Souhlas_subjektu_udaju220518

Priloha_c2_Smlouva_spravce_zpracovatel220518 – kopie

Priloha_c3_Informace_o_pravech_subjektu_udaju220518

Doplňující informace k problematice transformace MS podle NOZ.

doplňující informace ohledně MS

Osvobození od poplatku

Návod na zápis změn

Důležité informace k tvorbě stanov MS podle NOZ.

Informace k úpravě stanov MS podle NOZ

Vzor nových stanov MS.

Vzor nových Stanov MS (podle NOZ)

Spolek

Důležitá informace od SVS

MKZ 2013 MS

!!! Připravovaná novela veterinárního zákona !!!

Vážení myslivci, s předstihem upozorňujeme na připravovanou novelu veterinárního zákona, která se dotkne většiny mysliveckých společností našeho OMS, potažmo celé republiky. Novela by měla vstoupit v platnost od 01. 01. 2012. Níže uvádíme odkaz na internetové stránky, kde najdete bližšší informace a připojujeme formulář žádanky na vyšetření ulovené černé zvěře.

http://www.myslivost.cz/Aktuality/Novela-veterinarniho-zakona-z-pohledu-prodeje-ulov.aspx

objednavka_laboratorniho_vysetreni_na_svalovce_2009-12-16

Prodlužování zbrojních průkazů

Myslivci pozor !!!

   Vážení přátelé myslivci,

    pokud vám v dohledné době skončí platnost zbrojního průkazu nečekejte, že vás příslušné oddělení Policie české republiky vyzve k jeho prodloužení jako tomu bylo doposud, čekali by jste marně a ještě by vás případné zpoždění vaší žádosti o prodložení stálo nemalé peníze. Pravděpodobně z úsporných důvodů . . . → Pokračování článku: Prodlužování zbrojních průkazů

Problematika volného pobíhání psů

Volné pobíhání psůVolné pobíhání psů

Záraz dávat či nedávat ?!

Pro zvětšení 2x klikněte na text článku