Členské příspěvky.

Členské příspěvky

Součástí ročního členského příspěvku je i povinné pojištění. Od 1.10.2018 je výše členského příspěvku na rok 2019 a roky následující 1.000 (650) Kč – varianta MINIMUM. Je možno si zvolit též variantu STANDARD nebo EXCLUSIVE. (Schváleno Sborem zástupců ČMMJ dne 9.6.2018.)Výňatek ze Stanov ČMMJ (§18 odst.1, písm. c): Členství v ČMMJ zaniká . . . → Pokračování článku: Členské příspěvky.

Doplňující informace k problematice transformace MS podle NOZ.

doplňující informace ohledně MS

Osvobození od poplatku

Návod na zápis změn

Důležité informace k tvorbě stanov MS podle NOZ.

Informace k úpravě stanov MS podle NOZ

Vzor nových stanov MS.

Vzor nových Stanov MS (podle NOZ)

Spolek