!!! Připravovaná novela veterinárního zákona !!!

Vážení myslivci, s předstihem upozorňujeme na připravovanou novelu veterinárního zákona, která se dotkne většiny mysliveckých společností našeho OMS, potažmo celé republiky. Novela by měla vstoupit v platnost od 01. 01. 2012. Níže uvádíme odkaz na internetové stránky, kde najdete bližšší informace a připojujeme formulář žádanky na vyšetření ulovené černé zvěře.

http://www.myslivost.cz/Aktuality/Novela-veterinarniho-zakona-z-pohledu-prodeje-ulov.aspx

objednavka_laboratorniho_vysetreni_na_svalovce_2009-12-16