Zkoušky adeptů 2012

Zkoušky adeptů z myslivosti rošníku 2011 – 2012 se uskutečnily v sobotu 18. února v Říčanech. Útulná restaurace „Na Rychtě“, kterou nám pro účel zkoušek už podruhé bezplatně propůjčil její majitel, člen našeho OMS, Jarda Štolc, se stala svědkem důležitého kroku vyznavačů Hubertova cechu. Ke zkoušce bylo přihlášeno všech 17 adeptů, kteří absolvovali přípravné školení a povinnou roční praxi (adepturu) v některé myslivecké společnosti. Zkušební senát byl složen výhradně z lektorů našeho OMS. Během přezkušování se potvrdily zkušenosti z minulých let, že úroveň znalostí jednotlivých adeptů je opravdu značně rozdílná. Celkově však byly znalosti budoucích myslivců na slušné úrovni. Ze 17 přihlášených zkoušku úspěšně zvládlo 16, z toho 10 s vyznamenáním. Doufejme, že zájem o zkoušku z myslivosti bude i v dalším ročníku 2012 – 2013 alespoň takový jako letos a řady myslivců se budou rozšiřovat o další pro myslivost zapálené a obětavé členy našeho OMS.

Antonín Zámyslický, jednatel OMS

foto ze zkoušek