Zkoušky adeptů 2013

Zkoušky adeptů z myslivosti rošníku 2012 – 2013 se uskutečnily v sobotu 23. února v Říčanech. Útulná restaurace „Na Rychtě“, kterou nám pro účel zkoušek už potřetí bezplatně propůjčil její majitel, člen našeho OMS Jarda Štolc, za což mu vyslovujeme upřímné poděkování,  se stala svědkem důležitého kroku vyznavačů Hubertova cechu. Ke zkoušce bylo přihlášeno 25 adeptů z 28, kteří absolvovali přípravné školení a povinnou roční praxi (adepturu) v některé myslivecké společnosti na našem OMS. Jednoho adepta jsme převedli ke zkoušce z OMS Praha – západ. Jedna adeptka z důvodu nemoci požádala o přezkoušení v náhradním termínu. Dvě adeptky požádali o roční odklad zkoušky ze zdravotních důvodů a jeden adept z rodiných důvodů. Zkušební senát včetně přesedy a místopředsedy byl složen výhradně z lektorů našeho OMS. Během přezkušování se potvrdily poznatky  z minulých let, že úroveň znalostí jednotlivých adeptů je opravdu značně rozdílná. Celkově však byly znalosti budoucích myslivců na průměrné úrovni.  Z 25 zúčastněených zkoušku úspěšně zvládlo 23, z toho 8 s vyznamenáním t.j. 32 %, 15 s hodnocením prospěl t.j. 60 %, 2 adepti t.j. 8 % u zkoušky neuspěli z jednoho předmětu, a čeká je přezkoušení v náhradním termínu. Nyní, už záleží jen na nich, zda se na opravnou zkoušku řádně připraví! Jako tradičně lepší znalosti prokazovaly ženy. Doufejme, že zájem o zkoušku z myslivosti bude i v dalším ročníku 2013 – 2014,  alespoň takový jako letos a řady myslivců se budou rozšiřovat o další pro myslivost zapálené a obětavé členy ČMMJ a našeho OMS Praha – východ.

Antonín Zámyslický, jednatel OMS

fota ze zkoušek najdete na odkazu

https://www.dropbox.com/sh/3it6q06okmo3ups/xGggPgupkw