Zkoušky adeptů ročník 2014.

Tak, jako každý rok, stejně i letos v polovině měsíce února 2014 proběhly zkoušky adeptů z myslivosti rošníku 2013 – 2014. Letošní zkoušky byly pro velký počet uchazečů dvoudenní a uskutečnily se v sobotu a neděli 15. – 16. února v Říčanech. Restaurace „Na Rychtě“, kterou nám pro účel zkoušek už poněkolikáté bezplatně propůjčil její majitel, člen našeho OMS Jarda Štolc, za což mu patří upřímné poděkování,  byla po oba dny svědkem důležitého kroku vyznavačů Hubertova cechu. Ke zkoušce se přihlásilo 31 adeptů z 35, kteří absolvovali přípravné školení roční praxi (adepturu) v některé myslivecké společnosti.  Zkoušek se zúčastnila i jedna adeptka, která v minulém roce z důvodu plnění mateřských povinností požádala o roční odklad. Tři adepti požádali o přezkoušení v náhradním termínu. Dvě adeptky požádali o roční odklad zkoušky  z rodiných důvodů.  Ke zkoušce se dostavilo 28 uchazečů. Dva se bez omluvy nedostavili. Slavnostní atmosféru zkoušek umocnily tóny mysliveckých fanfár v podání trubačů, členů našeho OMS.   Zkušební senát včetně přesedy a místopředsedy byl složen také výhradně z lektorů našeho OMS Praha – venkov. Během přezkušování se potvrdily poznatky  z minulých let, že úroveň znalostí jednotlivých adeptů je opravdu značně rozdílná. Celkově však byly znalosti budoucích myslivců na průměrné úrovni.  Z 28 zúčastněných zkoušku úspěšně zvládlo 24, z toho 4 s vyznamenáním, 20 s hodnocením prospěl. U zkoušky neuspěli z jednoho předmětu 3, a čekalo je přezkoušení v náhradním termínu. Jeden adept neuspěl z více předmětů! Přesto okamžitě po zkouškách projevil zájem celý kurz opakovat.  Jako tradičně lepší znalosti prokazovaly zástupkyně něžného pohlaví. Doufejme, že zájem o zkoušku z myslivosti bude i letos v ročníku 2014 – 2015,  a řady myslivců se budou rozšiřovat o další pro myslivost zapálené a obětavé členy ČMMJ a našeho OMS Praha – venkov.

Antonín Zámyslický, jednatel OMS

O

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

O