Zkoušky adeptů ročník 2015 – 2016 na našem OMS.

V sobotu 27. února 2016 v Říčanech v restauraci „Na Rychtě“, proběhly zkoušky adeptů z myslivosti rošníku 2015 – 2016. Prostory restaurace nám pro účel zkoušek, už poněkolikáté bezplatně propůjčil její majitel náš kamarád a člen našeho OMS Jarda Štolc, za což mu patří upřímné poděkování. Ke zkoušce se přihlásilo 20 adeptů. Dostavilo se 18 uchazečů. Dva se omluvili. Slavnostní atmosféru zkoušek navodily tóny mysliveckých fanfár v podání trubače, člena našeho OMS pana Františka Eliáše.   Zkušební senát včetně předsedy a místopředsedy byl složen výhradně z lektorů našeho OMS Praha – venkov. Během přezkušování se potvrdily zkušenosti z minulých let, že úroveň znalostí jednotlivých adeptů je opravdu rozdílná. Celkově však byly znalosti budoucích myslivců  jen na průměrné úrovni.  Z 18 zúčastněných zkoušku úspěšně zvládlo 17, z toho pouze 2 s vyznamenáním, 15 adeptů s hodnocením  prospěl. U zkoušky neuspěl 1, a to  z jednoho předmětu, kterého  čeká přezkoušení v opravném termínu.   Doufejme, že  o zkoušku z myslivosti bude i v letošním  ročníku 2016 – 2017 zájem,  a řady myslivců se budou rozšiřovat o další pro myslivost zapálené a obětavé členy ČMMJ a našeho OMS Praha – venkov.

Antonín Zámyslický, jednatel OMS

Několik fotografií ze zkoušek:

O

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

 

O

OO