Zkoušky adeptů z „MYSLIVOSTI“ ročník 2016 – 2017.

Říčany  sobota 25. února 2017. Den, kdy se v restauraci „Na Rychtě“ uskutečnily zkoušky adeptů  z myslivosti  ročník  2016 – 2017. Prostory restaurace nám pro účel zkoušek, už poněkolikáté bezplatně propůjčil její majitel náš kamarád a člen našeho OMS Jarda Štolc, za což mu patří upřímné poděkování. Ke zkoušce se přihlásilo 14 adeptů. Dostavilo se 10 uchazečů. Tři se omluvili a jeden se bez omluvy nedostavil. Slavnostní atmosféru zkoušek navodily tóny mysliveckých fanfár v podání trubače, jednoho z adeptů Jana Buňaty. Zkušební senát včetně předsedy a místopředsedy byl výhradně složen  ze zkušebních komisařů našeho OMS Praha – venkov. Při přezkušování adeptů se potvrdily poznatky z minulých kurzů, že úroveň znalostí jednotlivých adeptů je velice rozdílná. Oproti minulým kurzům byly znalosti bohužel, až na některé jedince jen průměrné. Doufejme, že  o zkoušku z myslivosti bude i v letošním  ročníku 2017 – 2018 opět zájem,  a znalosti zájemců budou na lepší úrovni. Věříme, že pořádáním zkoušek z myslivosti se budou řady myslivců rozšiřovat o další pro myslivost zapálené a obětavé členy ČMMJ a našeho OMS Praha – venkov.

Antonín Zámyslický, jednatel OMS

Několik fotografií ze zkoušek: