Členské příspěvky – upozornění..

Od 1.řijna 2018 už nebude možnost zaplatit členský příspěvek ve výši určené pro letošní rok. Členské příspěvky hrazené z účtu v původní výši (až na 3 roky dopředu) je potřeba uhradit tak, aby byly připsány nejpozději dne 27.září 2018 na účet OMS Praha – venkov.  Dne 28.září je svátek, bankový sektor nepracuje.