Zpráva z prvního jednání dozorčí rady OMS Praha – venkov

Dne 3.dubna 2019 se uskutečnilo jednání nově zvolené dozorčí rady. Předsedou dozorčí rady OMS Praha-venko, byl zvolen  JUDr. Jan Barták.  Dozorčí rada se bude scházet minimálně jednou za tři měsíce, v případě potřeby dříve.