Náplň činnosti

OMS Praha – venkov je organizační složkou ČMMJ. Má však právní subjektivitu a samostatné finanční hospodaření. Sdružuje cca 850 myslivců ze dvou regionů pověřených obcí – Brandýs n./L. – St. Boleslav a Říčany.

Hlavním úkolem našeho OMS je podpora rozvoje myslivosti a spolupráce s referáty životního prostředí při městských častí našeho regionu, které vznikly státoprávním uspořádáním a zrušením okresních úřadů. V regionu Praha východ vznikly části: městský úřad Brandýs n/L – Stará Boleslav  a městský úřad Říčany, které plní státní správu myslivosti. OMS pomáhá plnit úkoly vyplývající z dohody o spolupráci a ekologického programu regionu Prahy – východ, který je veřejným zájmem na němž se podílí především vlastníci pozemků a myslivci.
Jedním z negativních faktorů vývoje početních stavů zvěře v regionu je jeho poloha, která je příměstskou oblastí hlavního města Prahy.
Rozloha okresu je cca 55 tisíc hektarů rozdělených do 51 honiteb.
Při MěÚ Brandýs n/L – Stará Boleslav bylo uznáno 30 honiteb, při MěÚ Říčany 21 honiteb.

V majetku OMS jsou v roce 2009 zakoupené nebytové prostory na Praze 10 – zároveň sídlo OMS a kancelář jednatele a dále 30% podíl na líhňařském středisku bažantí zvěře ve Skuheři.

OMS každoročně zajišťuje spolu s mysliveckými spolky resp. honebními společenstvy celou řadu kynologických akcí – svod mladých psů a zkoušky z výkonu (od zkoušek vloh až po všestranné zkoušky), organizuje kurz adeptů o první lovecký lístek, jehož součástí je i možnost získání zbrojního průkazu, pomáhá při zajišťování medikovaného krmiva pro zvěř, podílí se spolu s pověřenými obcemi na organizování každoročního hodnocení a přehlídkách trofejí, zprostředkovává ze zákona povinné pojištění při výkonu práva myslivosti u pojišťovny Halali, organizuje tradiční okresní myslivecký ples a pomáhá při organizaci dětské soutěže „O zlatou srnčí trofej“.