Kynologie

MAIL PRO ZASÍLÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA ZKOUŠKY: kynologie.omspv@seznam.cz

Vážení majitelé a vůdci psů,
v tomto příspěvku naleznete vše potřebné pro přihlášení psa na „Zkoušky loveckých psů „v tomto roce.
Číslo účtu : 18034081/0100 , v.s. : Datum zkoušek (např. 4.5.2019 = 04052019), do zprávy pro příjemce uveďte jméno psa.
Vyplněnou přihlášku zašlete spolu s kopií rodokmenu psa a potvrzením o platbě poplatku za zkoušku, na elektronickou  adresu OMS Praha venkov – kynologie.omspv@seznam.cz
Po provedené kontrole Vám bude zasláno potvrzení o registraci na Vámi vybraný druh zkoušky a propozice. V případě naplnění zkoušek, budete evidování jako náhradníci.
Příjem psů se uzavírá 21 dní před termínem konání zkoušky.
 
Více informací na tel. 607 733945 Tereza Tinglová