Kynologie

NOVÝ MAIL PRO ZASÍLÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA ZKOUŠKY: kynologie.omspv@seznam.cz

Vážení majitelé a vůdci psů,
v tomto příspěvku naleznete vše potřebné pro přihlášení psa na „Zkoušky loveckých psů „v tomto roce.
Číslo účtu : 18034081/0100 , v.s. : Datum zkoušek (např. 4.5.2019 = 04052019), do zprávy pro příjemce uveďte jméno psa.
Vyplněnou přihlášku zašlete spolu s kopií rodokmenu psa a potvrzením o platbě poplatku za zkoušku, na elektronickou  adresu OMS Praha venkov – kynologie.omspv@seznam.cz
Po provedené kontrole Vám bude zasláno potvrzení o registraci na Vámi vybraný druh zkoušky a propozice. V případě naplnění zkoušek, budete evidování jako náhradníci.
Příjem psů se uzavírá 21 dní před termínem konání zkoušky.
Více informací na tel. 607 733945 Tereza Tinglová

 

Ceník zkoušek platný od 12.6.2019

Plán kynologických akcí 2019