Myslivost a ochrana přírody

Myslivecká výstava Natura Viva 2020 s mezinárodní účastí

Informace o výstavě trofejí:
Termíny:
– soustředění trofejí na OMS Praha venkov – kancelář – do konce března
odvoz  trofejí ze svozových míst                            od 1. – 24. 4.
– hodnocení trofejí komisí ÚHKT na výstavišti          od 27. 4. – 1. 5.
– instalace trofejí na výstavišti                                    od 11. 5.
– tisk katalogu                                                            od 15. 5.
– diplomy a medaile k vystaveným trofejím (dodány při vrácení trofejí)     do 15. 5.
výstava Natura Viva                                                         26. – 31. 5.
– demontáž a rozvoz trofejí zpět na svozná místa         31.5. – 4.6.
 
Základní podmínky pro shromáždění, hodnocení a vystavení trofejí
Výstava trofejí bude koncipována jako výsledek 5-leté chovatelské činnosti v honitbách ČR. Přijmout lze i trofeje mimo pětiletý časový rámec, pokud nebyly hodnoceny mezinárodní komisí na jiné výstavě. Přijata bude pouze trofej, která bude zapsána na Seznamu trofejí a bude mít uvedeny všechny následující údaje na doprovodném štítku, v elektronické podobě programu Yamaco a jeho tištěné podobě pro předání – toto vyhotoví na OMS Praha venkov.
název trofeje (např. Srnec obecný)
jméno lovce (úhyn majitel)
honitba (název a identifikační kód honitby NUTS)
okres
typ honitby (V nebo O – volnost/ obora)
rok ulovení
věk (přebírá se z hodnocení na CHP)
označení zda požaduje medaili CIC

Doporučujeme trofeje, které budou zaslány do Lysé nad Labem vyfotit při přejímce od lovce. Trofeje, u kterých je třeba i drobná vada musí být nafocena. Stačí v digitální podobě s jasnou identifikací trofeje. 
Parametry trofejí pro hodnocení na výstavě Natura Viva 2020:
trofeje z volné přírody                                
jelen                                        zlato, stříbro, bronz od 180 b. CIC
srnec                                       zlato, stříbro
sika japonský                          zlato, stříbro
sika Dybowského                   zlato, stříbro i bronz
jelenec                                    zlato, stříbro i bronz
daněk                                     zlato, stříbro
kamzík, koza bezoárová         zlato, stříbro i bronz
muflon                                               zlato od 215 b. CIC
kňour                                      zlato, stříbro i bronz
šelmy                                      pouze zlato
 
trofeje z obor                       
jelen evropský                        zlato od 225 b. CIC
sika japonský                          pouze zlato
sika Dybowského                   zlato, stříbro i bronz
jelenec                                    zlato, stříbro i bronz
daněk                                      zlato od 200 b. CIC
kamzík, koza bezoárová         zlato, stříbro i bronz
muflon                                   zlato od 215 b. CIC
kňour                                      pouze zlato
 
Dermoplastické preparáty trofejí nelze hodnotit komisí CIC a nelze tudíž žádat o medaili CIC. V rámci národní výstavy lze trofej vystavit, jen pokud byla před dermoplastickou úpravou hodnocena členem ÚHKT a tuto skutečnost lze doložit hodnotitelským listem s podpisem člena ÚHKT. Za těchto podmínek může obdržet medaili a diplom z výstavy.
Svoz, evidence a pojištění trofejí
Příprava na svoz
Trofeje budou přebírány od majitelů prostřednictvím OMS a následně soustředěny na dohodnutých svozných místech. Trofeje přímo od majitelů, nelze dovézt přímo na výstaviště. V mimořádných případech lze domluvit předání v určeném termínu na sekretariátu ČMMJ v Praze s Bc. Štěpánkou Fišerovou.

  • Všechny trofeje budou zapsány v systému Yamaco.
  • Každý lovec (majitel trofeje) obdrží od přebírajícího pracovníka OMS originál předávacího protokolu. Kopie zůstane na OMS k dispozici ČMMJ
  • Na OMS se budou shromažďovat také raritní trofeje do soutěže, které budou mít zvláštní seznaM

Svoz
Sekretariát zajistí svoz trofejí ze svozových míst. Přesný termín nakládky bude OMS zaslán po podepsání smlouvy s vybraným dopravcem.

Zástupce sekretariátu ČMMJ na svozném místě přebere každou jednotlivou trofej a označí jí unikátním čárovým kódem – plombou

OMS zajistí pečlivé zabalení, chránící trofej proti poškození při přepravě.

Při převzetí trofejí bude vyhotoven předávací protokol mezi OMS a zástupcem ČMMJ, který slouží zároveň jako podklad pro pojištění trofeje při přepravě a na výstavě.

Svozová trasa: ČMMJ Praha – Lešanská – Praha, Praha západ, Praha východ, Rakovník, Příbram, Benešov, Beroun, Kladno, Mělník

Tabulka výše pojistného plnění v Kč pro trofeje jednotlivých druhů zvěře:

druh zvěřetrofej zlatátrofej stříbrnátrofej bronzová
srnec20.00015.000———-
jelen evropský60.00040.00020.000
daněk40.00025.000———–
muflon35.000———-———–
jelen sika25.00015.000———–
jelen Dybowského30.00025.00015.000
prase divoké20.00015.0008.000
kamzík20.00015.0008.000
lebky šelem10.000———-———
ostatní trofeje20.00015.0008.000
Rarita, jednotně3.000

Katalog
Katalog bude v tištěné podobě obsahovat pouze vystavené trofeje roztříděné podle druhu zvěře, volnost, obora a zahraničí. Dále bude zveřejněna elektronická verze katalogu, která navíc bude obsahovat údaje převzaté z CHP. Hodnocení z CHP do elektronického katalogu lze zapsat, pouze pokud byla hodnocena členem ÚHKT a nebyla předmětem svozu.  OMS obdrží katalog zdarma.
Medaile a diplomy
Lovci, kteří dají trofej k dispozici, obdrží zdarma diplom a medaili.
Medaile si mohou vlastníci trofejí zveřejněných v elektronické verzi katalogu zakoupit přes OMS.
Medaili CIC mohou získat pouze hodnocené trofeje z volnosti, z této výstavy, které dosáhnou na zlaté hodnoty. Zájemci o medaile CIC si vyznačí zájem do předávacího protokolu při svozu trofejí.
Zájemci obdrží tabulku CIC, na základě které bude možné si tuto medaili objednat individuálně za 150 Euro ? v ústředí CIC v Budapešti. 

Kontakty:
Informace o předávání trofejí – je nutné si domluvit předem čas předání. Ing. Kateřina Preislerová – tel. 739 504 888 , myslivostpv@seznam.cz

_______________________________________

Určení termínů sčítání zvěře 2020