Členské příspěvky

 

Součástí ročního členského příspěvku je i povinné pojištění.
Od 1.10.2018 je výše členského příspěvku na rok 2019 a roky následující:
Varianta MINIMUM: 1.000,-Kč (650,- Kč snížené)
Je možno si zvolit též variantu STANDARD nebo EXCLUSIVE.
(Schváleno Sborem zástupců ČMMJ dne 9.6.2018.)Výňatek ze Stanov ČMMJ (§18 odst.1, písm. c):
Členství v ČMMJ zaniká (kromě jiného): nezaplacením členského příspěvku 
Návod na přístup a tisk členských průkazek ze systému Diana