Členské příspěvky

Součástí ročního členského příspěvku je i povinné pojištění.
Od 1.10.2018 je výše členského příspěvku na rok 2019 a roky následující:
Varianta MINIMUM: 1.000,-Kč (650,- Kč snížené)
Je možno si zvolit též variantu STANDARD nebo EXCLUSIVE.
(Schváleno Sborem zástupců ČMMJ dne 9.6.2018.)
Výňatek ze Stanov ČMMJ (§18 odst.1, písm. c):
Členství v ČMMJ zaniká (kromě jiného): nezaplacením členského příspěvku 
Placení příspěvku lze v hotovosti nebo na účet. Číslo účtu 18034081/0100, variabilní symbol = rodné číslo. V případě platby na účet, prosíme o krátké info do mailu o zaplacení příspěvku. Děkujeme.
Návod na přístup a tisk členských průkazek ze systému Diana