Hodnocení trofejí za rok 2018

Hodnoceno v Brandýse nad Labem 16.5.2019

Seznam medailových srnců 2018

Škvorec Vladimír Soukup
Odolena Voda Jiří Durst

Vladimír Soukup – honitba Škvorec

Jiří Durst – honitba Odolená Voda