Ostatní zápisy a usnesení

____________________________________________________________

Zpráva z prvního jednání dozorčí rady OMS Praha – venkov

Dne 3.dubna 2019 se uskutečnilo jednání nově zvolené dozorčí rady. Předsedou dozorčí rady OMS Praha-venkov byl zvolen  JUDr. Jan Barták.  Dozorčí rada se bude scházet minimálně jednou za tři měsíce, v případě potřeby dříve.

Usnesení – volby 30.3.2019 Klokočná

Volby 2019 – usnesení