Dotace a granty

Možnost finančních podpor na vybrané myslivecké činnosti

Poskytuje Ministerstvo zemědělství

  1. Příspěvek na vypuštěné zajíce – 1500,- Kč/ks, možno žádat každý rok
  2. Příspěvek na políčka – 8000,-Kč/ha, možno žádat každý rok
  3. Příspěvek na akusticko – světelné plašiče – 2000,-Kč/ks, max. 1 ks na 150 ha honitby 1x za 5 let
  4. Příspěvek na krmelce pro drobnou zvěř – 1000,-Kč/ks, max. 1 ks na 100 ha honitby, 1x za 10let
  5. Příspěvek na napajedla – 1000,-Kč/ks, max 1ks na 100 ha honitby 1x za 10 let
  6. Příspěvek na lapací zařízení na dravou zvěř – 1000,-Kč/ks, max 1 ks na 100 ha honitby 1x za 10 let
  7. Příspěvek na odchytové nory – 2000,-Kč/ks, max 1 ks na 250 ha honitby 1x za 10 let
  8. Příspěvek na výsadbu keřů – 50,-Kč/ks, poloodrostrků vč. ochrany – 80,-Kč/ks, odrostků vč. ochrany – 100Kč,-/ks

 

Více informací na webových stránkách:

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-vybrane-myslivecke/